மூடு

அப்படி தெலுங்கு முழு செக்ஸ் ஒரு பையன் தன் சிறந்த நண்பனுடன் ஏமாற்றுவது அருவருப்பானது

அழகி தன் காதலனிடம் வந்தாள், அவன் அங்கே ஒரு வேசியுடன் அலைகிறான். அழகிக்கு மிகவும் புண்படுத்தும் விஷயம் என்னவென்றால், தனது மனிதனின் டிக் உறிஞ்சும் இந்த பிச் சிறந்த நண்பராக தெலுங்கு முழு செக்ஸ் மாறியது. கண்ணீருடன் மற்றும் வெறித்தனத்திற்குப் பிறகு, அவள் எல்லோரிடமிருந்தும் ஓடிவிட்டாள், ஆனால் ஒரு கனிவான பெண் அவளைத் தூக்கிக்கொண்டு நகரத்தை சுற்றி சவாரி செய்ய அழைத்துச் சென்றாள். ஒரு பையன் ஏமாறும்போது அது கேவலம்.