மூடு

ஒரு இளம் தெலுங்கு உச்சரிப்பு அழகு மீது ஜப்பானிய படகோட்டி

ஜப்பானியர்கள் உடலுறவின் போது சிறிய தெலுங்கு உச்சரிப்பு பால் கறப்புடன் இளம் அழகை பெறுகிறார்கள். பையன்களில் ஒருவன் பெண்ணை மெல்ல உறிஞ்சிக் கொடுக்கிறான், அந்தப் பெண்ணை ஃபக் செய்யத் தொடங்குகிறான், மற்ற பையன்கள் மேலே வந்து ஒரு நிம்போமேனியாக் உடல் மீது படகோட்டி.