மூடு

அறிமுகமில்லாத நகரத்தில் பணம் சம்பாதிக்க, பெண் தெலுங்கு காதல் செக்ஸ் உறிஞ்ச வேண்டியிருந்தது

குஞ்சு ஒரு புதிய நகரத்திற்கு வந்துவிட்டது, அந்த பையன் அவளுக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் பணத்தை வழங்கினான், அவர்கள் ஃபக் செய்யச் சென்றனர். குஞ்சு புணர்ந்து, உடலுறவுக்குப் பிறகு விந்தணுவின் வாயில் தெலுங்கு காதல் செக்ஸ் முடிந்தது.